antiguitat (estil i període genèric)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta estils i períodes
  4. estils i períodes (Jerarquia)
  5. [estils i períodes genèrics]
  6. antiguitat
Nota de catalogació
TÍTOL Història de l'arquitectura: de la il·lustració a l'eclecticisme
INFO PUBL Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2003.
antiguitat
Terme acceptat: 17-Juny-2024