[científics i persones en ocupacions relacionades amb la ciència]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. persones (Jerarquia)
  5. persones (agents (traducció pendent))
  6. [persones per ocupació]
  7. [científics i persones en ocupacions relacionades amb la ciència]
[científics i persones en ocupacions relacionades amb la ciència]
Terme acceptat: 20-Maig-2024