homosexuals (traducció pendent) (people (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. persones (Jerarquia)
  5. persones (agents (traducció pendent))
  6. [people by sexuality or sexual preference (traducció pendent)]
  7. homosexuals (traducció pendent)
homosexuals (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024