groups of political entities (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. organització (Jerarquia)
  5. organització (groups (traducció pendent))
  6. cos administratiu
  7. cossos polítics administratius
  8. [cossos polítics administratius per grau d'independència]
  9. groups of political entities (traducció pendent)
groups of political entities (traducció pendent)
Terme acceptat: 20-Maig-2024