attacks (traducció pendent) (armed conflicts (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. esdeveniment (Jerarquia)
  5. esdeveniment (activities (traducció pendent))
  6. conflicte armat
  7. attacks (traducció pendent)
attacks (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024