reproduction (traducció pendent) (biological event (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. esdeveniment (Jerarquia)
  5. esdeveniment (activities (traducció pendent))
  6. biological events (traducció pendent)
  7. reproduction (traducció pendent)
reproduction (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024