ornament

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. categories d'objectes (Jerarquia)
  5. categoria d'objectes (object classifications (traducció pendent))
  6. [categories d'objectes per funció]
  7. ornament
Nota d'abast

Element decoratiu que és part integral d'un edifici o d'un objecte però que no és un element estructural. També fa referència a elements decoratius que poden portar les persones o els animals. Per a fer referència a objectes que indiquen un honor atorgat a una persona, la forma és "condecoració". Per a tècniques d'adornament en general, la forma és "decoració".

ornament
Terme acceptat: 15-Abr-2024