tlacuahcualloh (traducció pendent) (with skulls and bones (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. elements de disseny (Jerarquia)
  5. elements de disseny (attributes (traducció pendent))
  6. motiu
  7. [motius derivats de figures i animals]
  8. tlacuahcualloh (traducció pendent)
tlacuahcualloh (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024