superior (atribut de posició en relació a un tot)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de posició
  7. [atributs de posició en relació a un tot]
  8. superior
superior
Terme acceptat: 15-Abr-2024