ṣaṭśākhā (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de forma
  7. [atributs formals: arquitectura]
  8. ṣaṭśākhā (traducció pendent)
ṣaṭśākhā (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024