moviment secessionista

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta estils i períodes
  4. estils i períodes (Jerarquia)
  5. [estils i períodes per regió]
  6. europeu
  7. [estils i moviments europeus moderns]
  8. moviment secessionista
Nota de catalogació
AUTOR Seguí Aznar, Miquel; Mulet, Maria Josep; Oliver Torrelló, Joan Carles; Aguiló, Catalina
TÍTOL La foto observada: 45 comentaris
NFO PUBL Palma: Universitat de les Illes Balears, 2008.
moviment secessionista
Terme acceptat: 20-Maig-2024