former groups of political entitites (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. organització (Jerarquia)
  5. organització (groups (traducció pendent))
  6. cos administratiu
  7. cossos polítics administratius
  8. [cossos polítics administratius per grau d'independència]
  9. groups of political entities (traducció pendent)
  10. former groups of political entitites (traducció pendent)
former groups of political entitites (traducció pendent)
Terme acceptat: 20-Maig-2024