domestic service (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. esdeveniment (Jerarquia)
  5. esdeveniment (activities (traducció pendent))
  6. esdeveniments relacionats amb la feina
  7. service (traducció pendent) (general activity (traducció pendent))
  8. domestic service (traducció pendent)
domestic service (traducció pendent)
Terme acceptat: 08-Jul-2024