calcium hypochlorite (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per funció]
  7. emblanquidor
  8. calcium hypochlorite (traducció pendent)
calcium hypochlorite (traducció pendent)
Terme acceptat: 24-Juny-2024