artefacte sonor de senyalització

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. artefacte sonor (Jerarquia)
  6. artefacte sonor (equip)
  7. [artefactes sonors per funció]
  8. artefacte sonor de senyalització
artefacte sonor de senyalització
Terme acceptat: 13-Maig-2024