"katagami paper perforat" (obres visuals)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
  5. obra visual (Jerarquia)
  6. obra visual (obra)
  7. [obres visuals per mitjà o tècnica]
  8. "katagami paper perforat"
Nota d'abast

Plantilla de paper creada seguint un mètode tradicional japonès. S'empra principalment com a plantilla a sobre d'una tela, però el paper retallat es pot considerar una obra d'art en si mateix.

"katagami paper perforat"
Terme acceptat: 15-Jul-2024