tenth (traducció pendent) (positional attribute (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de posició
  7. [atributs de posició per posició relativa]
  8. [positional attributes by sequence (traducció pendent)]
  9. tenth (traducció pendent)
tenth (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024