costat de la carn (leather attribute (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de posició
  7. [atributs de posició per context]
  8. [atributs de posició per context: pell]
  9. costat de la carn
costat de la carn
Terme acceptat: 17-Juny-2024