oval (shape (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de forma
  7. forma (límit exterior)
  8. 8mm
  9. oval
oval
Terme acceptat: 08-Jul-2024