moviment estètic

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta estils i períodes
  4. estils i períodes (Jerarquia)
  5. [estils i períodes per regió]
  6. europeu
  7. [estils i moviments europeus moderns]
  8. [estils i moviments regionals europeus moderns]
  9. [estils i moviments britànics moderns]
  10. moviment estètic
Nota de catalogació
AUTOR Freixa i Serra, Mireia; Muñoz Corbalán, Juan Miguel
TÍTOL Les fonts de la història de l'art d'època moderna i contemporània
NFO PUBL Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005.
moviment estètic
Terme acceptat: 17-Juny-2024