aircraft modelers (traducció pendent) (people (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. persones (Jerarquia)
  5. persones (agents (traducció pendent))
  6. [persones per ocupació]
  7. [persones en artesania i oficis]
  8. [persones en artesania i oficis per productes]
  9. modelista
  10. aircraft modelers (traducció pendent)
aircraft modelers (traducció pendent)
Terme acceptat: 22-Jul-2024