quartets (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. persones (Jerarquia)
  5. persones (agents (traducció pendent))
  6. grups de persones
  7. [grups de persones per activitat]
  8. conjunt (grup de persones)
  9. quartets (traducció pendent)
quartets (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024