arts interpretatives (discipline (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. disciplines (Jerarquia)
  5. disciplina (concept (traducció pendent))
  6. humanitats
  7. [arts i disciplines relacionades]
  8. arts (broad discipline (traducció pendent))
  9. arts interpretatives
arts interpretatives
Terme acceptat: 20-Maig-2024