peer review (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. funcions (Jerarquia)
  5. funció (activitat)
  6. [funcions per context general]
  7. funcions analítiques
  8. revisió (function (traducció pendent))
  9. peer review (traducció pendent)
peer review (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024