catechin (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per funció]
  7. colorant (material (traducció pendent))
  8. [colorant per a tints i pigments]
  9. catechin (traducció pendent)
catechin (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024