mitridatite (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per composició]
  7. matèria inorgànica
  8. mineral
  9. mitridatite (traducció pendent)
mitridatite (traducció pendent)
Terme acceptat: 08-Jul-2024