[sòl per composició o origen]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per composició]
  7. combinacions de material orgànic i inorgànic
  8. sòl
  9. [sòl per composició o origen]
[sòl per composició o origen]
Terme acceptat: 15-Jul-2024