seder plates (traducció pendent)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. contenidor (Jerarquia)
 6. contenidor (receptacle)
 7. [contenidors per funció o context]
 8. contenidor culinari
 9. [contenidors per a servir i consumir aliments]
 10. [atuells per servir i consumir aliments]
 11. plat (atuell)
 12. plat (atuell per servir i consumir aliments)
 13. seder plates (traducció pendent)
seder plates (traducció pendent)
Terme acceptat: 08-Jul-2024