ciutat planificada (modern settlements (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. ambient construït (Jerarquia)
  5. assentaments i paisatges (hierarchy name (traducció pendent))
  6. assentament
  7. [assentaments per concepte de planificació]
  8. comunitat planificada
  9. ciutat planificada
ciutat planificada
Terme acceptat: 22-Jul-2024