[miralls per localització o context]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. mobiliari (Jerarquia)
  6. mobiliari (obra)
  7. [mobiliari per forma o funció]
  8. mirall
  9. [miralls per localització o context]
[miralls per localització o context]
Terme acceptat: 22-Jul-2024