kunds (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. contenidor (Jerarquia)
  6. contenidor (receptacle)
  7. [contenidors per forma]
  8. tanc (contenidor per forma)
  9. kunds (traducció pendent)
kunds (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Abr-2024