model trains (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. artefacte recreatiu (Jerarquia)
  6. artefacte recreatiu (equip)
  7. joguina (recreational artifacts (traducció pendent))
  8. [joguines per forma]
  9. model trains (traducció pendent)
model trains (traducció pendent)
Terme acceptat: 22-Abr-2024