[indicadors de temps per funció]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. instruments de mesura (Jerarquia)
  6. instrument de mesura (instrument)
  7. [instruments de mesura per a extensió]
  8. indicador de temps
  9. [indicadors de temps per funció]
[indicadors de temps per funció]
Terme acceptat: 22-Jul-2024