instrument de mesura per a angles

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. instruments de mesura (Jerarquia)
  6. instrument de mesura (instrument)
  7. [instruments de mesura per a extensió]
  8. instrument de mesura de distància
  9. instrument de mesura per a angles
instrument de mesura per a angles
Terme acceptat: 20-Maig-2024