stalagmometer (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. instruments de mesura (Jerarquia)
  6. instrument de mesura (instrument)
  7. [instruments de mesura per a forces]
  8. [temporary alphabetical list: measuring devices for forces (traducció pendent)]
  9. stalagmometer (traducció pendent)
stalagmometer (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Abr-2024