instal·lació de vídeo multicanal

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
  5. obra visual (Jerarquia)
  6. obra visual (obra)
  7. [obres visuals per mitjà o tècnica]
  8. obra basada en el temps
  9. vídeo monocanal
  10. instal·lació de vídeo multicanal
instal·lació de vídeo multicanal
Terme acceptat: 15-Jul-2024