reconstrucció facial forense (representació)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
  5. obra visual (Jerarquia)
  6. obra visual (obra)
  7. [obres visuals per tipus de tema]
  8. retrat (obra visual per tema)
  9. reconstrucció facial forense
reconstrucció facial forense
Terme acceptat: 10-Juny-2024