nonagonal (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de forma
  7. forma (límit exterior)
  8. 8mm
  9. oval
  10. nonagonal (traducció pendent)
nonagonal (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024