weeks (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de forma
  7. mida/dimensions
  8. [size/dimensions by unit (traducció pendent)]
  9. size/dimension units for duration (traducció pendent)
  10. weeks (traducció pendent)
weeks (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024