Mbps (traducció pendent) (megabits per second (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta atributs físics
  4. atributs i propietats (Jerarquia)
  5. [atributs i propietats per tipus específic]
  6. atributs de forma
  7. mida/dimensions
  8. [size/dimensions by unit (traducció pendent)]
  9. [measurement units for computing (traducció pendent)]
  10. Mbps (traducció pendent)
Mbps (traducció pendent)
Terme acceptat: 13-Maig-2024