san (Khoisan-speaking peoples styles (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta estils i períodes
  4. estils i períodes (Jerarquia)
  5. [estils i períodes per regió]
  6. africà (general, continental cultures (traducció pendent))
  7. [estils africans culturals o regionals]
  8. estils del sud d’àfrica
  9. estils de pobles de parla khoisan
  10. san
san
Terme acceptat: 27-Maig-2024