[persones en ocupacions relacionades amb la història]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. persones (Jerarquia)
  5. persones (agents (traducció pendent))
  6. [persones per ocupació]
  7. [persones en ciències socials i ocupacions relacionades]
  8. científic social
  9. [persones en història i ocupacions relacionades]
  10. [persones en ocupacions relacionades amb la història]
[persones en ocupacions relacionades amb la història]
Terme acceptat: 20-Maig-2024