countries (traducció pendent) (sovereign states (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. organització (Jerarquia)
  5. organització (groups (traducció pendent))
  6. cos administratiu
  7. cossos polítics administratius
  8. [cossos polítics administratius per grau d'independència]
  9. estat sobirà
  10. countries (traducció pendent)
countries (traducció pendent)
Terme acceptat: 10-Juny-2024