carriage museums (traducció pendent) (institutions (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. organització (Jerarquia)
  5. organització (groups (traducció pendent))
  6. institució (organització)
  7. [institucions per activitat]
  8. museu (institució)
  9. transportation museums (traducció pendent) (institutions (traducció pendent))
  10. carriage museums (traducció pendent)
carriage museums (traducció pendent)
Terme acceptat: 10-Juny-2024