undergraduate schools (traducció pendent) (institutions (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta agents
  4. organització (Jerarquia)
  5. organització (groups (traducció pendent))
  6. institució (organització)
  7. [institucions per activitat]
  8. educational institutions (traducció pendent)
  9. escola (institució)
  10. undergraduate schools (traducció pendent)
undergraduate schools (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024