labor de costura (process (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta activitats
  4. processos i tècniques (Jerarquia)
  5. [processos i tècniques per tipus específic]
  6. [processos i tècniques per material]
  7. processos i tècniques tèxtils
  8. [processos i tècniques d'elaboració de tèxtils]
  9. [labors amb agulla i tècniques de labor amb agulla]
  10. labor de costura
labor de costura
Terme acceptat: 20-Maig-2024