[escaiola per funció]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per funció]
  7. revestiment (material per funció)
  8. [recobriments per composició o origen]
  9. enlluït (recobriment per composició o origen)
  10. [escaiola per funció]
[escaiola per funció]
Terme acceptat: 10-Juny-2024