spider silk (traducció pendent) (material (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per origen]
  7. material biològic
  8. material animal
  9. material fibroinós
  10. spider silk (traducció pendent)
spider silk (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024