[roques sedimentàries per forma]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta materials
  4. materials (Jerarquia)
  5. material (substances (traducció pendent))
  6. [materials per composició]
  7. matèria inorgànica
  8. roca (inorganic material (traducció pendent))
  9. roca sedimentària
  10. [roques sedimentàries per forma]
[roques sedimentàries per forma]
Terme acceptat: 20-Maig-2024