vas de libació

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. contenidor (Jerarquia)
  6. contenidor (receptacle)
  7. [contenidors per funció o context]
  8. contenidor cerimonial
  9. atuell cerimonial
  10. vas de libació
vas de libació
Terme acceptat: 15-Abr-2024